Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Noutăţi » Raport de activitate 2002 - 2006  
Secretariatul SRUMB
Str. Croitorilor nr.19-21, 400162 Cluj-Napoca
tel: 0742 581 973, Secretariatul SRUMB
 

RAPORT DE ACTIVITATE 2002 – 2006
21 mai 2006, Oradea

Preambul
Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie (SRUMB) a fost înfiinţată la Cluj, în decembrie 1997, prin votul a 91 de membri fondatori.
Cu acea ocazie s-a aprobat Statutul societăţii şi a fost ales Comitetul Director, primul preşedinte fiind regretatul Prof. dr. Gheorghe Jovin (Bucureşti), iar secretar executiv, Prof. dr. Radu Ion Badea (Cluj).
Pentru a-şi îndeplini obiectivele cuprinse în Statut, între care cel de a promova prin toate mijloacele metoda de explorare cu ultrasunete, de a se îngriji în permanenţă de ridicarea standardelor de calitate în formarea specifică a medicilor şi în practicarea de către aceştia a metodei, SRUMB a întreprins, de-a lungul anilor, o seamă de acţiuni concrete:

 • structurarea iniţială şi perfecţionarea metodologiei de formare în ultrasonografia generală şi în alte subramuri ale acesteia (pe specialităţi medicale);
 • formularea recomandărilor privind formarea specifică şi practicarea ultrasonografiei în Romania, venind în sprijinul forurilor decizionale competente (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Colegiul Mediclor din România);
 • sprijinirea înfiinţării, acreditării şi funcţionării Centrelor de Formare în Ultrasonografie, ca structuri suport indispensabile unei formări specifice de calitate;
 • organizarea Conferinţelor anuale, respectiv, o dată la 5 ani, a Congreselor naţionale ale societăţii;
 • organizarea altor manifestări ştiinţifice sau/şi de formare, cu caracter local sau regional;
 • aderarea la organizaţii internaţionale de profil - European Federation of Societies of Ultrasonography in Medicine and Biology (EFSUMB);
 • organizarea cursurilor europene de formare sub egida EFSUMB;
 • colaborarea cu alte societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale a căror preocupare sau arie de interes cuprinde şi ultrasonografia;
 • publicarea unei reviste de specialitate, ca jurnal naţional oficial al SRUMB;
 • publicarea altor instrumente de formare specifică (tratate, monografii, ghiduri de practică etc.).

De-a lungul anilor, SRUMB şi-a îndeplinit obiectivele propuse iniţial, graţie consecvenţei membrilor Comitetului Director şi a entuziasmului membrilor săi constanţi, într-un spirit democratic, de seriozitate şi prietenie remarcabile, care constituie principala trăsătură a societăţii noastre. Prin aceasta, societatea a devenit unul dintre actorii şi partenerii constanţi în domeniul ultrasonografiei la nivel naţional şi, de asemenea, un membru activ al EFSUMB.

Raport de activitate 2002 - 2006
După primii săi ani de activitate, în conformitate cu prevederile Statutului SRUMB, cu ocazia Conferinţei Naţionale de la Sibiu din anul 2002, au fost alese noile organe de conducere ale societăţii. Nominalizarea preşedintelui şi a secretarului executiv s-a realizat la recomandarea Comitetului Director, profesorul Gheorghe Jovin păstrând calitatea de preşedinte de onoare al SRUMB şi de membru în Comitet.

Organe de conducere
Organele de conducere alese în mai 2002 au fost următoarele:

Comitet Director

 • Prof. dr. PETRU ADRIAN MIRCEA, Cluj Napoca – preşedinte;
 • Prof. dr. GHEORGHE JOVIN, Bucureşti – preşedinte onorific;
 • Prof. dr. RADU BADEA, Cluj Napoca – secretar;
 • Dr. TITUS ŞUTEU, Cluj Napoca – trezorier;
 • Dr. DAN STĂNESCU, Bucureşti – vicepresedinte;
 • Conf. dr. IOAN SPOREA, Timişoara – vicepresedinte;
 • Sef lucr. dr. VIORELA ENĂCHESCU, Craiova – vicepresedinte;
 • Conf. dr. SORIN DUDEA, Cluj Napoca – membru;
 • Prof. dr. FLORIN STAMATIAN, Cluj Napoca – membru;
 • Prof. dr. CRISTINA CIJEVSCHI, Iaşi – membru;
 • Dr. ADRIAN POP, Bucureşti – membru;
 • Prof. dr. ROMEO ELEFTERESSCU, Sibiu – membru;
 • Prof. dr. DIMITRIE PELINESCU ONCIUL, Bucureşti – membru;
 • Şef lucrări dr. ZENO SPÂRCHEZ, Cluj Napoca – membru;
 • Dr. MIRCEA STAMATE, Bucureşti – membru.

Comisia de cenzori

 • Dr. RADU LEZEU, Bistriţa;
 • Dr. MIRELA DĂNILĂ, Timişoara;
 • Dr. GHEORGHE CRUCIAT, Cluj Napoca.

La un interval de doi ani, în luna mai 2004, cu ocazia Conferinţei Naţionale a SRUMB organizată la Arad şi în conformitate cu prevederile Statului SRUMB, au fost alese noile organe de conducere ale societăţii:

Comitet Director

 • Prof. dr. PETRU ADRIAN MIRCEA, Cluj Napoca – preşedinte;
 • Prof. dr. GHEORGHE JOVIN, Bucureşti – preşedinte onorific;
 • Prof. dr. RADU BADEA, Cluj Napoca – secretar;
 • Dr. TITUS ŞUTEU, Cluj Napoca – trezorier;
 • Dr. DAN STĂNESCU, Bucureşti – vicepresedinte;
 • Prof. dr. IOAN SPOREA, Timişoara – vicepresedinte;
 • Conf. dr. VIORELA ENĂCHESCU, Craiova – vicepresedinte;
 • Conf. dr. SORIN DUDEA, Cluj Napoca – membru;
 • Prof. dr. FLORIN STAMATIAN, Cluj Napoca – membru;
 • Prof. dr. CRISTINA CIJEVSCHI, Iaşi – membru;
 • Şef lucrări dr. ZENO SPÂRCHEZ, Cluj Napoca – membru;
 • Prof. dr. FLOREA VOINEA, Constanta – membru;
 • Prof. dr. TUDOREL CIUREA, Craiova – membru;
 • Dr. MIRCEA STAMATE, Bucureşti – membru;
 • Dr. ADRIAN POP, Bucureşti – membru;
 • Prof. dr. DIMITRIE PELINESCU ONCIUL, Bucureşti – membru.

Comisia de cenzori

 • Dr. RADU LEZEU, Bistriţa;
 • Dr. MIRELA DĂNILĂ, Timişoara;
 • Dr. GHEORGHE CRUCIAT, Cluj Napoca.

Membrii Comitetului Director s-au implicat în toate acţiunile de formare şi ştiinţifice organizate de societate, în spiritul de colegialitate şi disponibilitate academică pe care SRUMB şi l-a propus şi pe care l-a cultivat de la înfiinţarea sa.

Mulţi dintre membrii Comitetului Director au fost nominalizaţi ca membri sau ca experţi de specialitate şi activează în Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sau/şi ale Colegiului Medicilor din România.
În toţi aceşti ani, reprezentarea SRUMB în forurile de conducere ale EFSUMB a fost asigurată, cu o eficienţă şi consecvenţă remarcabile, de către unul dintre vicepreşedinţi, în persoana prof. dr. Ioan Sporea (Timişoara).

Evoluţia numărului de membri ai SRUMB
Aşa cum am amintit, societatea a pornit, iniţial, cu un număr limitat de membri fondatori. Treptat, numărul membrilor cotizanţi ai societăţii a crescut, ca şi numărul celor care sunt, în acelaşi timp, membri ai EFSUMB. Facem specificarea că cifrele se referă strict la membrii cu cotizaţia plătită la zi, în momentul evaluării, cu ocazia conferinţelor sau congreselor naţionale.

Anul Data evaluării Număr membri
2002 Conferinţa Naţională SRUMB – Sibiu 280
2003 Conferinţa Naţională SRUMB – Constanţa 275
2004 Conferinţa Naţională SRUMB – Arad 290
2005 Congresul Naţional SRUMB – Cluj 320
2006 *Anterior Conferinţei Naţionale SRUMB - Oradea *86

Chiar dacă numărul membrilor activi ai societăţii a crescut treptat, în relaţie cu numărul crescând al colegilor care practică ultrasonografia generală în Romania, cifrele de mai sus nu sunt mulţumitoare. Cu certitudine, nu am promovat suficient activităţile societăţii şi nu am găsit întotdeauna cele mai interesante şi utile modele pentru a atrage mai mulţi colegi. Pe de altă parte, însă, aderarea la o anumită societate profesional-ştiinţifică este un act liber consimţit şi nu are nici o legătură cu problemele administrative de practică medicală, SRUMB nefiind o organizaţie cu caracter sindical.

Evoluţia numărului de membri ai SRUMB afiliaţi la EFSUMB
Numărul de membri comunicaţi la EFSUMB (afiliaţi) a crescut constant, o parte dintre membrii SRUMB fiind creditaţi de către societatea naţională în momentul raportării cifrelor la Federaţia Europeană.

Anul Număr membri
2001 135
2002 247
2003 247
2004 270
2005 300

Reprezentantul SRUMB la EFSUMB a insistat în permanenţă pentru creşterea numărului de membri ai Federaţiei Europene, ca o oglindă a dezvoltării ultrasonografiei în Romania şi pentru o reprezentativitate mai bună în sânul forului european de specialitate. Acesta este un obiectiv pe care îl considerăm important, în relaţie directă cu perspectiva europeană a Romaniei.

Activităţi
Conferinţe – Congrese naţionale
În fiecare an, prin tradiţie la sfârşitul lunii mai, SRUMB şi-a organizat manifestările ştiinţifice naţionale. În perioada 2002 – 2006, au fost organizate următoarele conferinţe şi congrese naţionale:

Anul 2002

 • A V-a Conferinţă Naţionala a Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
  Sibiu, 27 - 28 Mai 2002;
 • EuroSchool “Vascular Ultrasonography”
  Sibiu, 25 - 26 Mai 2002.

Anul 2003

 • A VI-A Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
  Constanţa, 19 - 20 Mai 2003;
 • Euroson School "Interventional Ultrasound"
  Constanta, 17 - 18 Mai 2003.

Anul 2004

 • A VII-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
  Arad, 29 - 30 Mai 2004;
 • Curs Preconferinţă “Ecografia în Urgenţele Abdominale”
  Arad, 28 Mai 2004;
 • Euroschool “Breast Ultrasound”
  Craiova, 19 - 20 Septembrie 2004.

Anul 2005

 • Al II-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
  Cluj Napoca, 28 - 29 Mai 2005;
 • Euroschool Spring Course “Digestive Tumours”
  Cluj Napoca, 25 - 26 Mai 2005.

Anul 2006

 • A VIII-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
  Oradea, 27 - 28 mai 2006;
 • Euroschool “Ultrasonography in Emergencies”
  Oradea, 25 - 26 mai 2006.

Fără excepţie, conferinţele şi congresul organizate în perioada 2002-2006 au constituit succese, atât ca şi actualitate şi densitate a temelor abordate, cât şi ca număr de participanţi. Nu considerăm că este potrivit de a face judecăţi privind participarea, care a depăşit întotdeauna 350 de medici, întrucât aceasta este legată mai mult de locaţia manifestării care, în unele situaţii particulare, a reprezentat o constrângere financiară pentru cei care ar fi dorit să fie prezenţi.

Cursuri europene organizate în România – parteneriat SRUMB-EFSUMB
În ceea ce priveşte cursurile organizate sub egida EFSUMB, acestea au reprezentat în fiecare an momente de referinţă. Este de subliniat faptul că Federaţia Europeană a apreciat în mod deosebit ceea ce am realizat în Romania, SRUMB fiind una dintre puţinele societăţi naţionale căreia i s-a acordat dreptul de a organiza anual manifestări patronate de EFSUMB. Calitatea temelor alese, calitatea lectorilor străini şi, nu mai puţin, a celor din Romania, precum şi organizarea desăvârşită, au reprezentat garanţia acestor cursuri, care au reunit, de fiecare dată, un număr important de participanţi români, dar şi din străinătate.

Data Euroschool-curs european
Tema - locul
Nr. lectori EFSUMB Nr. lectori SRUMB Nr. participanţi
25 - 26.05 2002 Vascular Ultrasonography, Sibiu 8 7 193 - români
15 - străini
17 - 18.05 2003 Interventional Ultrasound, Constanţa 7 4 150 - români
19 - 20.09 2004 Breast Ultrasound, Craiova 5 8 87 - români
25 - 26.05 2005 Digestive Tumours, Cluj-Napoca 7 8 250 - români
25 - 26.05 2006

Ultrasonography in Emergencies, Oradea

7 4 258 - români

În acelaşi timp, membri ai SRUMB au participat, unii dintre ei cu comunicări sau ca şi lectori invitaţi, la manifestări ştiinţifice internaţionale, în particular la Congresele europene Euroson: 2002 – (Edinburg) – 15 participanţi, 2003 (Copenhaga) - 10 participanţi, 2004 (Zagreb) – 90 participanţi, 2005 (Geneva) – 40 participanţi români, respectiv la Congresele Mondiale de la Florenţa, Varşovia şi Seul.

Revista Română de Ultrasonografie
Revista Română de Ultrasonografie (RRU) a avut prima apariţie în anul 1998. De la început, s-a dorit ca revista să constituie un instrument de formare specifică şi, în acelaşi timp, o publicaţie în care să îşi găsească locul produsele ştiinţifice ale celor care practică ultrasonografia în România. În perioada 2002 – 2006, RRU a apărut cu o ritmicitate satisfăcătoare, legată de câteva impedimente: costurile ridicate impuse de menţinerea calităţii grafice şi numărul limitat de contributori. Astfel, în perioada amintită au apărut:

 • 2002 - 4 numere;
 • 2003 - 4 numere;
 • 2004 - 3 numere;
 • 2005 - 2 numere duble;
 • 2006 - 1 număr dublu.

RRU este singura revistă românească de imagistică medicală care a reuşit să-şi menţină apariţia cât de cât ritmică. Cu toate acestea, RRU este indexată CNCSIS în categoria D, deoarece este publicată în limba română, nu are suficiente contribuţii din străinătate, iar în Comitetul editorial sunt prea puţini profesori şi invitaţi străini. În perspectivă, va trebui să corectăm aceste deficienţe şi să obţinem o altă încadrare CNCSIS, care este posibilă, dar numai în măsura în care membrii SRUMB vor contribui prin articole pentru această publicaţie. O decizie importantă este aceea a limbii în care apare revista, dacă dorim să avem mai multe contribuţii externe şi dacă aspirăm la a o transforma dintr-o revistă naţională într-una de interes regional.

Activităţi în sprijinul formării în ultrasonografie
SRUMB a cultivat cu perseverenţă activităţile dedicate formării specifice, aceasta fiind una dintre preocupările care transpar din toate activităţile sale.

Au fost susţinute şi s-au dezvoltat Centre de Formare în Ultrasonografie în centrele universitare importante din ţară; Bucureşti, Timişoara, Cluj, Oradea, Craiova, Iaşi, Constanţa, Sibiu. Nuclee de formare, care ar trebui sprijinite mai eficient în viitor, există însă şi în alte centre, cum ar fi Târgu Mureş sau Braşov. Fiecare dintre aceste centre au fost implicate în derularea cursurilor pentru pregătirea obţinerii atestatului de studii complementare (MS-Centrul de Perfecţionare PU al Medicilor şi Farmaciştilor), respectiv în comisiile de specialitate pentru examenul de competenţă sau de consiliere.

Unul dintre obiectivele importante îl reprezintă modelarea, în continuare, a sistemului de formare în relaţie directă cu orientările actuale ale EFSUMB şi ale unora dintre societăţile ştiinţifice internaţionale, care sunt structurate pe trei nivele de expertiză.

Colaborarea cu alte Societăţi Naţionale de Specialitate
SRUMB a fost, de la înfiinţarea sa, deschisă pentru colaborări şi parteneriate benefice pentru membrii săi şi pentru dezvoltarea imagisticii în Romania. În acest sens, până de curând a funcţionat o colaborare excelentă cu Societatea Română de Radiologie şi Imagistică Medicală, care a asigurat prezenţa bilaterală a celor două societăţi la manifestările ştiinţifice organizate în ţară. Faptul că, în prezent, această colaborare normală nu este de cea mai bună calitate este legată, în mod esenţial, de factori subiectivi şi nu ni se datoreşte.

Alte societăţi împreună cu care au fost organizate manifestări comune sunt Societatea Română de Gastroenterologie, Societatea Română de Endoscopie Digestivă, Societatea Română a Medicilor de Familie, Asociaţia Română pentru Studiul Ficatului.

Din această perspectivă, vom rămâne întotdeauna deschişi pentru parteneriat, în spiritul respectului reciproc şi fiind conştienţi de rolul pe care fiecare dintre aceste societăţi, ca şi SRUMB, îl au în creşterea standardelor de calitate la care se practică medicina în România.

Activităţi internaţionale (EFSUMB)
În perioada la care se referă raportul, colaborarea cu EFSUMB a fost constantă şi de calitate. O parte din datele prezentate mai sus vorbesc explicit despre aceasta. Ar fi de adăugat că România, prin SRUMB, reprezintă un membru activ al Federaţiei Europene, luând parte la decizii, la elaborarea unor proiecte de perspectivă şi la organizarea, sub auspiciile EFSUMB, a unor manifestări ştiinţifice de anvergură. Toate acestea au fost posibile spiritului deschis cultivat de către EFSUMB, dar şi graţie calităţii reprezentării României în Board-ul acestei federaţii, precum şi a disponibilităţii şi competenţei de care dau dovadă membrii săi activi.

Cu certitudine, cele mai pregnante realizări sunt seria de cursuri europene şi, într-o perspectivă imediată care vorbeşte de la sine, conferirea de către EFSUMB a responsabilităţii organizării Congresului European Euroson 2008 în România, la Timişoara.

Raport financiar
Datele privind activităţile şi starea financiară a SRUMB sunt cuprinse în raportul trezorierului societăţii (anexa 10).

Perspective - deziderate
Raportul reprezintă numai o sinteză restrânsă a activităţilor noastre, derulate pe parcursul a patru ani. Foarte multe dintre realizările unor membri sau a unor grupuri ale SRUMB nu au putut fi cuprinse aici. Fiecare dintre membrii societăţii, cei care au participat activ la realizarea lor, le cunosc, însă, în amănunt.

Realizările sunt, fără, îndoială, un produs colectiv. Ne asumăm, însă, ca lideri, neajunsurile şi lucrurile pe care nu le-am reuşit încă. Sunt multe de făcut şi multe, într-un viitor apropiat. Suntem convinşi că noua conducere a societăţii, pe care o vom alege cu ocazia Adunării Generale de la Oradea, va şti să abordeze problemele viitorului în acelaşi spirit de echipă, de prietenie, cu pragmatismul indispensabil etapei istorice pe care o traversează Romania.

La final de mandat, câteva sunt punctele fiebinţi care pot fi identificate, pentru viitor:

 • consolidarea statutului SRUMB în rândul societăţilor importante din punctul de vedere al calităţii actului medical în Romania, cu tot ceea ce presupune aceasta;
 • implicarea constantă şi activă în actul decizional privind tot ceea ce are legătură cu formarea specifică şi practicarea ultrasonografiei generale în România;
 • diversificarea activităţilor educative şi ştiinţifice în jurul centrelor de formare în ultrasonografie şi sprijinirea efectivă a dezvoltării unor noi centre;
 • structurarea unor colective pe probleme de dezvoltare în specializări definite, în sânul SRUMB
 • colaborarea deschisă şi lucrativă cu alte societăţi ştiinţifice din ţară;
 • cultivarea parteneriatului cu EFSUMB, care s-a dovedit un suport indispensabil pentru evoluţia ascendentă a SRUMB;
 • sprijinirea efectivă a RRU şi conversia ei treptată spre statutul de revistă de specialitate de importanţă regională est-europeană;
 • creşterea numărului de membri ai SRUMB, în concordanţă cu numărul mare de medici care practică metoda, în România;
 • susţinerea efectivă, prin fiecare membru al societăţii, a organizării şi desfăşurării Congresului European Euroson, Timişoara 2008.

Mulţumiri
Aducem mulţumirile noastre sincere colegilor din Comitetul Director şi Comisia de Cenzori ai SRUMB, colegilor care, în această perioadă, au deţinut sau deţin conducerea societăţilor ştiinţifice cu care am colaborat, colegilor care s-au dăruit prin organizarea manifestărilor noastre ştiinţifice, tuturor membrilor şi prietenilor SRUMB.

Mulţumim, aparte, secretariatului SRUMB, fără a cărui aport, uneori decisiv, cele mai multe dintre realizările noastre ar fi rămas numai în stadiul de intenţie.

Preşedinte
Prof. dr. Petru Adrian Mircea
Secretar executiv
Prof. dr. Radu Ion Badea
 
21 Mai 2006,
Cluj-Napoca

 

© Copyright 2003-2023, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie