Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Noutăţi » Mesajul Preşedintelui SRUMB, 2006  
Secretariatul SRUMB
Str. Croitorilor nr.19-21, 400162 Cluj-Napoca
tel: 0742 581 973, Secretariatul SRUMB
 
Prof. Dr. Ioan Sporea, Presedintele SRUMB
Prof. Dr. Ioan Sporea
Presedintele SRUMB
Pictograma PDF Mesajul Presedintelui SRUMB,
Click pe iconita alaturata pentru a descarca articolul in format PDF.

Mesajul Preşedintelui
4 iunie 2006

Stimaţi colegi, alegerea mea ca şi preşedinte al Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie (SRUMB), cu ocazia Simpozionului Naţional de la Oradea, reprezintă o onoare deosebită, dar în acelaşi timp şi o obligaţie deosebită.

Societatea Româna de Ultrasonografie şi-a câştigat deja o maturitate, având în frunte în trecut persoane importante ale ultrasonografiei româneşti, cum au fost Prof. Dr. Gh. Jovin şi apoi ulterior Prof. Dr. Petre Mircea. Realizarea anuală a unei conferinţe naţionale de ultrasonografie cu 400-700 de participanţi, precum şi realizarea anuală în ultimii 6 ani a Cursului European de Ultrasonografie (Euroson School) în conecţie cu conferinţa naţională de ecografie, reprezintă câteva repere importante.

În postura mea de nou preşedinte al SRUMB aş dori să punctez câteva repere pe care voi dori să le realizez în cursul mandatului meu de 2 ani.

Scopul final al acestui mandat îl reprezintă organizarea în 2008 a Congresului European de Ultrasonografie (EUROSON 2008) în România, la Timişoara, la cele mai înalte standarde de performanţă. Atribuirea României de către Federaţia Europeană de Ultrasonografie (EFSUMB) a onoarei deosebite de a organiza această manifestare ştiinţifică prestigioasă, reprezintă un succes deosebit, dar şi o recunoaştere europeană a eforturilor SRUMB de a accede la standardele europene în domeniul ultrasonografiei. Am început deja de acum câteva luni eforturile organizatorice pentru pregătirea Euroson 2008, în dorinţa de a aduce la Timişoara, între 31 mai şi 3 iunie 2008, a cât mai mulţi ecografişti europeni şi români, pentru ca prin schimburile ştiinţifice ce se vor desfăşura, să asigurăm un pas înainte în aplicarea practică a acestei metode. Scopul nostru, ca şi organizatori, este să aducem peste 1000 de participanţi din tară şi străinătate, în frunte cu marile somităţi ale ecografiei europene şi mondiale.

Congresul European de la Timişoara vine după cele de la Bologna 2006 şi respectiv Leipzig 2007, ambele ţări cu o foarte bună tradiţie în domeniul ecografiei, cu societăţi naţionale foarte mari, astfel că manifesterea noastră va avea termeni de comparaţie de un nivel foarte înalt. Vom încerca să arătăm ospitalitatea noastră şi să demonstrăm că facem parte din marea familie europeană.

În perspectiva Euroson 2008, unul din obiectivele majore pe care le am ca preşedinte SRUMB este atragerea a cât mai mulţi membrii în Societatea Română de Ultrasonografie, deoarece doar o societate cu un număr suficient de membrii este una puternică. Existenţa la ora actuală în România a aproximativ 300 de membrii SRUMB este total insuficientă, având în vedere că numărul celor care practică ecografia generală este mult mai mare (de ordinul miilor). În majoritatea ţărilor cu ecografie dezvoltată (Germania, Austria, Elveţia, Italia, Danemarca), toţi cei care practică (şi deci iubesc această specialitate) sunt reuniţi într-o societate naţională de profil. Rolul acesteia este de a organiza activitatea ecografică naţională şi de a defini şi urmări standardele de calitate a examinării prin ultrasunete. Calitatea de membru SRUMB atrage automat şi calitatea de membru al Federaţiei Europene de Ultrasonografie (EFSUMB), marea familie europeană a ecografiştilor, cu peste 18.000 membrii (vezi site-ul: www.efsumb.org).

În continuare aş dori să-mi continui pledoaria pentru cei care încă nu sunt membrii SRUMB, pentru a adera cât mai repede la această structură profesională. Care ar fi argumentele:

  • devin automat membrii EFSUMB, primind anual diploma care certifică acest lucru şi sunt implicit şi membrii ai Federaţiei Mondiale de Ultrasonografie (WFUMB=World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology). Aceasta asigură în plus un tarif redus de înscriere la Congresul European anual de Ultrasonografie (Euroson);

  • primesc în mod gratuit Revista Română de Ultrasonografie, o revistă deja tradiţională în peisajul jurnalistic al medicinei româneşti. Publicaţia, care se adresează tuturor celor care practică ecografia, este una cu o bună ţinută ştiinţifică şi grafică şi contribuie de ani buni la formarea noastră, a tuturor, în domeniul ecografiei. Având un redactor şef de prestigiu (Prof. Dr. Petre Mircea) şi 4 apariţii anuale, revista răspunde cererii de informare a celor ce practică ultrasonografia.

  • beneficiază de tarif redus la abonamentul pentru revista “European Journal of Ultrasound” (29Euro), publicaţie prestigioasă, care are 6 numere anuale şi a cărui tarif regulat (pentru nemembrii) este de 269Euro (www.thieme-connect.de). Această revistă permite realizarea unui “state-of-the art in ultrasound imaging”, având un nivel ştiinţific şi o calitate grafică deosebite. Dorinţa SRUMB este ca în curând (probabil chiar de anul viitor), să se realizeze subscrierea automată la această revistă a tuturor membrilor Societaţii Române de Ultrasonografie, în contul cotizaţiei de membru naţional (care va deveni în aceste condiţii ceva mai mare).
  • Formarea Medicală Continuă (FMC) în domeniul ecografiei, care se realizează continuu, prin Conferinţa Naţională anuală de ultrasonografie, cursuri postuniversitare de supraspecializare în diverse subdomenii ale ecografiei, precum şi Euroson School organizată de asemenea anual. La toate aceste manifestări membrii SRUMB au tarife preferenţiale (reduse) şi realizează puncte pentru FMC, absolut obligatorii pentru practica medicală în acest domeniu.

Sperăm că toate aceste argumente vă vor convinge de necesitatea de a fi mai departe membrii ai Societăţii Române de Ultrasonografie (SRUMB) sau dacă nu sunteţi, de a deveni cât mai curând. Informaţiile necesare le puteţi găsi pe site-ul SRUMB: www.srumb.ro.

Un ultim aspect pe care aş dori să vi-l aduc la cunoştiinţă este dorinţa SRUMB ca, după modelul propus de Federaţia Europeană de Ultrasonografie (EFSUMB), să implementeze sistemul “în trepte” în activitatea ecografică (“multilevel system”) din România. Despre acest sistem am mai scris într-un editorial anterior în această revistă, iar informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul EFSUMB (www.efsumb.org). Sistemul “în trepte” doreşte să stratifice ecografiştii după experienţa şi performanţele pe care le realizează în domeniul ecografiei. Astfel, există o treaptă I, a începătorului în domeniul ecografiei (care în primul rând trebuie să deosebească normalul ecografic de anormal), apoi o treaptă II a ecografistului cu experienţă (care trebuie să aibă o bună experienţă personală în acest domeniu, trebuie să poată recunoaşte patologiile uzuale, să realizeze manevre ecografice complexe şi să fie cel care poate realiza o a doua opinie-“second opinion” pentru începătorul de pe treapta I) şi în final, treapta a-III-a, cea a expertului în domeniul ultrasonografiei, care pe lângă dezideratele treptei II, trebuie să facă cercetare de vârf în domeniul ecografiei, să publice articole şi cărţi de specialitate, să aibă activitate didactică în acest domeniu şi să fie participant activ la meeting-urile europene şi mondiale în domeniul ultrasonografiei.

Acest sistem “multilevel” (cu trei trepte) va permite o mai bună activitate ecografică, prin introducerea noţiunii de a “doua opinie” la cazurile dificile (“second opinion”), ceea ce va permite creşterea standardului de calitate în ultrasonografia românească. După cum simţim cu toţii în practica ecografică de fiecare zi, deşi numărul de ecografişti din România este foarte mare (de ordinul miilor), nu totdeauna standardele de calitate sunt suficient de bune. Prin acestă stratificare se doreşte realizarea unui sistem cât mai competitiv, ceea ce va aduce în primul rând un beneficiu pentru pacienţii noştrii. Stratificarea pe baza experienţei a ecografiştilor se va face, ca peste tot în Europa, prin intermediul societăţii profesionale (SRUMB), de unde necesitatea imperioasă de a deveni membrii SRUMB. Deşi această activitate pare una deosebit de laborioasă, SRUMB şi eu personal ca şi preşedinte, ne propunem să o realizăm în perioada următoare.

În aceste condiţii, consider că cei doi ani ai mandatului meu de preşedinte vor fi dificili şi vor reprezenta o încercare pentru mine personal, dar şi pentru board-ul SRUMB. Reunirea într-o mare familie a tuturor celor care practică ecografia în România reprezintă principalul obiectiv al perioadei care va urma.


Profesor Dr. Ioan Sporea,
Preşedintele Societăţii Române de
Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
 
4 Iunie 2006

 

© Copyright 2003-2023, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie