Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Despre SRUMB » Prezentare Generală  
 Prezentare Generală
 Premii ale Societăţii
 Statut
 Conducere
 Secretariat
 Cotizaţii şi înscriere în SRUMB
 Termeni si conditii de utilizare SRUMB
 

Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie – SRUMB este o societate profesională înfiinţată conform legislaţiei în vigoare din România având menirea de a facilita implementarea şi dezvoltarea diagnosticului cu ultrasunete.

Principalele obiective

Realizarea unui cadru general de comunicare şi schimb de experienţă între medici cu specialităţi diferite care practică această metodă; Identificarea unor direcţii de dezvoltare ale metodei în contextul general al dezvoltării imagisticii medicale;
Stimularea activităţilor formative şi de cercetare  care implică diagnosticul cu ultrasunete în scopul creşterii calităţii actului medical diagnostic şi terapeutic; Facilitarea comunicării medicilor care practică ultrasonografia cu specialişti din alte societăţi profesionale precum şi cu organisme şi organizaţii guvernamentaleşi non - guvernamentale.
© Copyright 2003-2023, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie