Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Despre SRUMB  
 Prezentare Generală
 Premii ale Societăţii
 Statut
 Conducere
 Secretariat
 Cotizaţii şi înscriere în SRUMB
 Termeni si conditii de utilizare SRUMB
 

Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie – SRUMB este o societate profesională înfiinţată conform legislaţiei în vigoare din România având menirea de a facilita implementarea şi dezvoltarea diagnosticului cu ultrasunete.

Principalele obiective

Realizarea unui cadru general de comunicare şi schimb de experienţă între medici cu specialităţi diferite care practică această metodă; Identificarea unor direcţii de dezvoltare ale metodei în contextul general al dezvoltării imagisticii medicale;
Stimularea activităţilor formative şi de cercetare  care implică diagnosticul cu ultrasunete în scopul creşterii calităţii actului medical diagnostic şi terapeutic; Facilitarea comunicării medicilor care practică ultrasonografia cu specialişti din alte societăţi profesionale precum şi cu organisme şi organizaţii guvernamentaleşi non - guvernamentale.
© Copyright 2003-2023, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie