Despre SRUMB

Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie – SRUMB este o societate profesională înfiinţată conform legislaţiei în vigoare din România având menirea de a facilita implementarea şi dezvoltarea diagnosticului cu ultrasunete.

Principalele obiective

Realizarea unui cadru general de comunicare şi schimb de experienţă între medici cu specialităţi diferite care practică această metodă;

Identificarea unor direcţii de dezvoltare ale metodei în contextul general al dezvoltării imagisticii medicale;

Stimularea activităţilor formative şi de cercetare care implică diagnosticul cu ultrasunete în scopul creşterii calităţii actului medical diagnostic şi terapeutic;

Facilitarea comunicării medicilor care practică ultrasonografia cu specialişti din alte societăţi profesionale precum şi cu organisme şi organizaţii guvernamentaleşi non – guvernamentale.