Prezentare generală SRUMB

Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie – SRUMB este o societate profesională înfiinţată conform legislaţiei în vigoare din România având menirea de a facilita implementarea şi dezvoltarea diagnosticului cu ultrasunete.

Schimb de experiență

Realizarea unui cadru general de comunicare şi schimb de experienţă între medici cu specialităţi diferite care practică această metodă;

Dezvoltare imagistică medicală

Identificarea unor direcţii de dezvoltare ale metodei în contextul general al dezvoltării imagisticii medicale;

Creșterea calității

Stimularea activităţilor formative şi de cercetare care implică diagnosticul cu ultrasunete în scopul creşterii calităţii actului medical diagnostic şi terapeutic;

Comunicare cu alți specialiști

Facilitarea comunicării medicilor care practică ultrasonografia cu specialişti din alte societăţi profesionale precum şi cu organisme şi organizaţii guvernamentale şi non – guvernamentale.

Beneficii

Avantajele statutului de membru SRUMB sunt următoarele:

  • 10 credite EMC
  • Abonament la revista Medical Ultrasonography
  • Taxe de participare semnificativ reduse la manifestări naționale și internaționale
  • Membru afiliat al Federației Europene de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (EFSUMB)
  • Membru afiliat al Federației Mondiale de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (WFUMB)
  • Participare gratuită la activități de perfecționare organizate de către SRUMB

AFLĂ TOATE BENEFICIILE